Maksut määräytyvät pääsääntöisesti perheen tulojen ja perhekoon mukaisesti samoilla perusteilla kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Asiakkaan vastuulla on asiakasmaksuun vaikuttavien muutosten ilmoittaminen palvelusetelijärjestelmään.